GHDesigns

Op belangrijke momenten
in het leven geeft
Good Rite ondersteuning en begeleiding

Op belangrijke momenten in het leven geeft Good Rite ondersteuning en begeleiding

Ritueelbegeleiding helpt u belangrijke momenten vormgeven, zoals de viering van een geboorte, huwelijk of pensioen. Maar ook bij het nemen van afscheid van een dierbare ondersteunt een ritueelbegeleider. Tijdens een persoonlijk gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn en reikt de ritueelbegeleider ideeën aan. Samen maken we er een mooie ceremonie van.
Geestelijke verzorging van Good Rite betekent aandacht voor uw verhaal. In open en vertrouwelijke gesprekken wordt de tijd genomen om te kijken welke vragen er spelen. Werkend vanuit de opvatting dat mensen zelf de antwoorden hebben op hun (levens)vragen staat u, de cliënt, centraal. Good Rite is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met een chronisch zieke ouder.

“Ik wil je nog even heel erg bedanken.

Voor alles wat je betekend hebt voor en bij het afscheid van mijn moeder. Het waren de goede woorden. Je hebt de gave om heel goed te luisteren! Dankjewel!”

- Carla-

“Wij als familie wilden je hartelijk bedanken voor de mooie dienst,

alleen maar complimenten ontvangen welke ik hierbij dus ook doorgeef aan je. Verder was het overschakelen naar het Engels echt geweldig.”


-John-

“Ik kan niet begrijpen dat je de dienst van mijn man zo intensief en fijn verwoord hebt.

Ik heb van verschillende mensen gehoord dat ze onder de indruk waren hoe ingetogen en rustig je de dienst verzorgde. Lisa, nogmaals heeeeeel veel dank en ik heb bewondering voor jouw taak en inzet.”

-Gerda-

In het logo van Good Rite staat de levensboom centraal

De levensboom is een symbool voor de cirkel van het leven. Een zaadje ontkiemt en groeit uit tot een boom. Met wortels in de aarde, dat is de plaats waar men ‘geworteld’ is. De blaadjes waaieren uit, waarna bloemen en vruchten nieuw leven brengen. De boom wordt volwassen, met makkelijke en moeilijke jaren die in de jaarringen weerspiegeld worden. Maar herfst en winter laten het leven verstillen. De dood zorgt uiteindelijk voor een terugkeer naar de aarde, van waaruit weer een nieuwe boom opkomt. De cirkel van het leven, die zich steeds herhaalt. Tijdens alle fasen van het leven biedt Good Rite ondersteuning en begeleiding. Kijk gerust verder op de site en als u vragen heeft kan u altijd contact opnemen.

levensboom

Rituelen markeren een overgang in het leven: Men gaat van de ene fase naar de andere

Een ritueelbegeleider helpt deze overgang te markeren als een speciale gebeurtenis. Belangrijke momenten als geboorte, huwelijk, pensionering of uitvaart noemt men scharniermomenten. Good Rite biedt persoonlijke ondersteuning bij het vieren van scharniermomenten, passend bij de gelegenheid en de persoon. Ieder mens is anders, waardoor iedere viering weer anders is. Samen met de ritueelbegeleider worden de juiste muziek, woorden en handelingen gevonden voor een mooie ceremonie. De visie van Good Rite is: persoonlijke dienstverlening kan alleen met persoonlijke betrokkenheid(!).

Een goed gesprek helpt u verder

Door allerlei omstandigheden kan de behoefte ontstaan voor een goed gesprek. Een verlies of andere verandering kunnen aanleiding zijn om stil te staan bij wat er gebeurt. Deze trage, existentiële vragen raken de kern van het bestaan en zijn niet zomaar te beantwoorden. Een geestelijk verzorger luistert met aandacht en reageert met compassie. Een goed gesprek helpt u duiden, leert u gedragspatronen herkennen en geeft u nieuwe inzichten. Een goed gesprek helpt u verder.

Trage vragen raken de kern van het bestaan en zijn niet zomaar te beantwoorden

In een kennismakingsgesprek kijkt u of het klikt met de geestelijk verzorger van Good Rite en samen brengt u globaal in kaart welke vragen er voor u spelen. Tijdens de daaropvolgende sessies gaan we dieper in op uw (levens)verhaal. Gezien de aard en complexiteit van de meeste vragen zijn er vaak meerdere gesprekken gewenst. Alle gesprekken, waaronder het kennismakingsgesprek, zijn vertrouwelijk en worden inhoudelijk niet gedeeld met derden.
Good Rite is gespecialiseerd in de geestelijke begeleiding van kinderen met een chronisch zieke ouder.

Tevredenheid binnen uw instelling of bedrijf vertaalt zich naar een positieve uitstraling

Bij een training op maat kan u denken aan de sensibilisering van medewerkers voor een specifiek probleem. Door een training geeft u aandacht aan uw werknemers: een investering waar waardering uit blijkt. Of u wil zelf sparren over de toekomst van uw organisatie of bedrijf? Dan biedt Good Rite begeleiding van diverse gespreksvormen om dat in vertrouwelijkheid te doen. Ook kwalitatief onderzoek naar bijvoorbeeld tevredenheid van werknemers of cliënten behoort tot de mogelijkheden. Voor een training of onderzoek op maat kan u altijd contact opnemen.

Good Rite staat voor aandacht en compassie

Zowel als professioneel ritueelbegeleider en onderzoeker, als gediplomeerd geestelijk verzorger (MA, Universiteit voor Humanistiek) is het mijn doel om aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van mensen. Met creatieve ideeën en een positieve instelling treed ik elke uitdaging tegemoet. Maar de cliënt heeft zelf de regie in handen; ik ondersteun en begeleid. In een open en vertrouwelijk gesprek kijken we samen wat uw vraag is. Persoonlijke betrokkenheid staat daarom aan de basis van mijn dienstverlening: door u te leren kennen, kan ik u het beste verder helpen.

Mijn beheersing van het Engels maakt het mogelijk om u ook in die taal van dienst te zijn.
I am at your service,

Lisa Donkers

Good Rite

Telefoon 06 – 44 67 09 27
E-mail lisa@goodrite.nl

Logo's branche verenigingen Heel Ritueel en Plein